สำหรับผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ภาคทฤษฎี แบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) ท่านสามารถศึกษาวิธีการเข้าทดสอบ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ก่อนถึงวันทดสอบภาคทฤษฎี

 1. ทำความเข้าใจประกาศและวิธีการเข้ารับการทดสอบรูปแบบออนไลน์ (Online RSO e-Exam) ตามลิงค์ 
 2. ศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมการทดสอบ ตามลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=wdjCHo65gwI
 3. ติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อใช้เป็นช่องทางการเข้าห้องทดสอบออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะใช้ช่องทางนี้ในการคุมสอบ 
 4. ทดลองเข้า Link ห้องสอบออนไลน์ ภาคทฤษฎี ให้คัดลอกลิงค์ตามกำหนดการทดสอบเพื่อเตรียมเข้าห้องทดสอบ
 5. ทดลองเข้า Link ทดสอบ : http://rso.oap.go.th:8080/login/index.php ท่านจะเห็นหน้าต่างสำหรับเข้าทดสอบ
 6. ให้เตรียม Username:หมายเลขบัตรประชาชน และ Password:หมายเลขบัตรประชาชน สำหรับใช้ในวันเข้าทดสอบ

วันทดสอบภาคทฤษฎี

 1. เข้าโปรแกรม Webex เพื่อติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เช่นตำแหน่งกล้อง
 2. การล็อคอินเข้าใช้ระบบให้อุปกรณ์ที่เข้าทดสอบ พิมพ์ชื่อ-สกุล เช่น นายสมบุญ รักดี ส่วนอุปกรณ์กล้องตัวที่ 2 พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ตามด้วยเลข 1 เช่น นายสมบุญ รักดี1
 3. เนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์ทดสอบเข้าระบบก่อนเวลาทดสอบ ระบบห้องทดสอบออนไลน์ เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น.
 4. เข้าระบบสอบ http://rso.oap.go.th:8080/login/index.php

หากไม่สามารถเข้าระบบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 • 02 596 7600 ต่อ 4306, 4308, 4320
 • 02 562 0134 (สายตรง RSO)

ห้องทดสอบออนไลน์ Webex ภาคทฤษฎี

 

วันที่กิจกรรมลิงค์รายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2565 สอบภาคทฤษฏี ทุกระดับ

Webex : กดที่นี่เพื่อเข้าห้องทดสอบออนไลน์

Meet Number : 2550 536 8142

Password : OAP12345

15 พฤศจิกายน 2565 สอบภาคทฤษฏี ทุกระดับ Webex : กดที่นี่เพื่อเข้าห้องทดสอบออนไลน์

Meet Number :  2555 490 1213

Password : OAP12345

 

Search