กรุณา "คลิก "เลือกตำแหน่ง ค่าปริมาณ Gamma Dose Rate รอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในเดือนพฤษภาคม 2566

  

Location and abbreviation
ENT = entrance
EM= Engine maintenance
ENT.WS = waste storage entrance
WS = waste storage
WI = waste incinerator
 WB = wood building
RP = radioisotope production
H2O = water building
ELEC = electrical building
RR = research reactor
NIB = nuclear Industry building
value in ( ) = annual average

 

Search