ปส. คว้ารางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

      ในวันนี้ (13 กันยายน 2566) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้ารับมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพ กระบวนงาน และการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล ตลอดจนการปรับปรุงด้านการให้บริการ ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุม ชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

oap130966sumpao 1 oap130966sumpao 3

      ทั้งนี้ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 นับเป็นปีที่ 2 ที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้มอบเพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็น 1 ใน 16 หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลหน่วยงานระดับกรม ประจำปี 2566

oap130966sumpao 3

IMG 9443 IMG 9470

IMG 9452


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search