ปส. จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการอาวุโส และแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

  IMG 91221     

    วันนี้ (13 กันยายน 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการอาวุโส และแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส."

***ลิ้งค์ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566***

***ลิ้งค์ VTR ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566***

IMG 9037 IMG 91221

IMG 9056 IMG 9064 IMG 9204

IMG 9130

IMG 9137 IMG 9345

IMG 90881 IMG 91061 S 53182511

IMG 9350

     ***ลิ้งค์ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566***

     ***ลิ้งค์ VTR ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566***


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search