รายงานสถานการณ์ในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน

 


Zaporizhzhya 28052023 1 Page 1

Zaporizhzhya 28052023 1 Page 2


 ***รวมข่าว News Banner1350 475px ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศยูเครน***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search