ปส. จัดการประชุมเครือข่ายหน่วยงานรัฐด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี

      ในวันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเครือข่ายหน่วยงานรัฐด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายภายใต้โครงการจัดตั้งมาตรฐานกลางการกำกับดูแลการขนส่งวัสดกัมมันตรังสีของภาครัฐ และทบทวนกฎระเบียบและขั้นตอนการกำกับดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการกำกับดูแลการขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐประมาณ 32 คน

oap250566 Rama 3

oap250566 Rama 5 oap250566 Rama 4

oap250566 Rama 1 oap250566 Rama 5


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search