เลขาธิการ CTBTO เยี่ยมชมสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ เชียงใหม่

    (15 มกราคม 2566) Dr. Robert Floyd เลขาธิการบริหารองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO) และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพิภพ พีเอส 41 (Primary Seismic Station; PS41) ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
 
    (January 15,2023) Dr. Robert Floyd, CTBTO Executive Secretary, visited Primary Seismic Station or PS41 station in Chiang Mai province. PS41 station is now operating under the surveillance of Hydrographic Department, Royal Thai Navy and Air Force Technical Applications Center.
 
 
OAP150123 4
 
OAP150123 3 OAP150123 2
 
OAP150123 3 
 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search