ปส. ชวนน้อง ๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรม “Atoms for Kids” ในงานถนนสายวิทย์ฯ ประจำปี 2566

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนน้อง ๆ เยาวชนและผู้ปกครอง ร่วมสนุกกับนิทรรศการความรู้และกิจกรรมที่บูธ ปส. “Atoms for Kids” ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดเต็ม 2 วัน จุใจ ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ
 
oap130166 4
 
    นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Kids Science : คิดส์สร้างโลก อย่างสร้างสรรค์” ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มากกว่า 20 สถานี จากหน่วยงานในสังกัด อว. และที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยในปีนี้ ปส. ได้จัดนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ “Atoms for Kids” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติเบื้องต้น และเกมกิจกรรมที่มอบความสนุกและสอดแทรกความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับน้อง ๆ อาทิ กิจกรรมพลิกแผ่นป้ายจับคู่ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสี กิจกรรมหย่อนลูกบอลจับคู่ชนิดรังสี-เครื่องกำบังรังสีที่ถูกต้อง กิจกรรมระบายสี และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายแนวความคิดทั้งศาสตร์และศิลป์ให้กับเด็ก ๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกจาก ปส. อย่างมากมาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความตระหนักฯ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ในการส่งเสริมองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนไทยต่อไป
 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120
 
oap130166 3 oap130166 1
 
oap130166 2  oap130166 1 1 oap130166 1 3
 
oap130166 1 2 oap130166 1 4 oap130166 6
 
oap130166 5
 
 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search