ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 3/2565

       ในวันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 313 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณา คือ ร่างเกณฑ์พิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย และการประเมินความปลอดภัยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

oap071165 2

oap071165 3

oap071165 5 oap071165 4 oap071165 1


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search