ปส. สัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการสัมมนาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ปส. ที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอจากการอนุญาตและการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้การกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยเป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ                                

080965 3

080965 1 080965 5

080965 4 080965 6 080965 6


 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+6

เข้าถึงผู้คนมากขึ้นด้วยโพสต์นี้

คุณสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากถึง 1,072 คนต่อวันโดยการโปรโมทโพสต์ด้วยงบประมาณ ฿700

Search