ปส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนข้อมูลภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของประเทศ

     oap260765 3

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนข้อมูลภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. โดยมีนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูลและจัดทำภัยคุกคามที่ออกแบบรับมือไว้ (Design Basis Threat, DBT) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ระบบคุ้มครองทางกายภาพวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทย ทั้งหมด 18 หน่วยงานด้วยกัน

oap260765 2

oap260765 4 oap260765 5

oap260765 6 oap260765 1

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search