นายทหารนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าเยี่ยมชม ปส.

 
oap170565 1
 
       ในวันนี้ (17 พฤษภาคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับอาจารย์และนายทหารนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชม ปส. และรับฟังการบรรยาย เรื่อง 'บทบาทและภารกิจของ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยและพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ' ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางรังสีของ ปส. ได้แก่
         1. ห้องปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์
         2. ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ
         3. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
      ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งผู้เข้าร่วมในวันนี้ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
 
oap170565 3 oap170565 4 oap170565 7
 
oap170565 5 oap170565 6 oap170565 2
 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search