ปส. ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ วัดเทวสุนทร

            ในวันนี้ (2 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ วัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร โดยยอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 10,750 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครบรอบ 61 ปี ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
oap020565 10 resize oap020565 1 resize

oap020565 7 resize oap020565 9 resize

IMG 2248 resize oap020565 8 resize oap020565 5 resize

oap020565 4 resize oap020565 6 resize oap020565 2 resize

oap020565 3 resize

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search