ปส. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ขานรับแนวคิดนโยบายของรัฐบาล “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ในวันที่ 8 มกราคม 2565 จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งภายในบูธ ปส. มาพร้อมกับกิจกรรม Atoms for kids มีการจัดตั้งชุดนิทรรศการและวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้เยาวชนได้ร่วมสนุกกับเล่นเกมส์ต่าง ๆ และลุ้นรับของรางวัล สร้างความสนุกสนาน พร้อมได้รับความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี ให้มีความตระหนักรู้อยู่กับรังสีอย่างปลอดภัย

oap080165 5

oap080165 2 oap080165 1 oap080165 3

oap080165 4 oap080165 6 oap080165 7

 

        เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search