สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ภาคใต้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับด่านศุลกากร ในการพัฒนาระบบตรวจจับทางรังสี สำหรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านด่านพรมแดนระหว่างประเทศ

Screenshot 2021 12 17 110733

s 161264

 

ข่าวโดย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search