ปส. เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ

         นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

480309

480310 480311 480312

         ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search