สารบัญ

ค่าปริมาณรังสี ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา6.36น.

 

 

Attachments:
Download this file (Analysis of Gross Alpha and Gross Beta Radioactivity in Tap Water.pdf)Analysis of Gross Alpha and Gross Beta Radioactivity in Tap Water.pdf[ ]2081 kB
Download this file (กฝร ไตรมาส2.jpg)จดหมายข่าว กฝร. ไตรมาสที่ 2 ปี 2562[ ]463 kB
Download this file (รายงานการตรวจพบค่าผิดปกติของรังสีที่สถานี RN63-25630703.pdf)รายงานการตรวจพบค่าผิดปกติของรังสีที่สถานี RN63-25630703.pdf[ ]284 kB
Download this file (รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์เหตุไฟไหม้ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล.pdf)รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์เหตุไฟไหม้ในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล.pdf[ ]444 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 1-7 ม.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 1-7 ม.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11-17 ธ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11-17 ธ.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11-17มิ.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 11-17มิ.ย. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12-18 ก.พ. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12-18 ก.พ. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12-18 มี.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 12-18 มี.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 13 - 19 ส.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 13 - 19 ส.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 14-20 พ.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 14-20 พ.ค. 2564.pdf[ ]126 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 15-21 ม.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 15-21 ม.ค. 2564.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22 ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22 ก.ค. 2564.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22 เม.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22 เม.ย. 2564.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 16-22ก.ค. 2564.pdf[ ]83 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 18-24 ธ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 18-24 ธ.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19-25 ก.พ. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19-25 ก.พ. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19-25 มี.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 19-25 มี.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 2-8 ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 2-8 ก.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 2-8 เม.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 2-8 เม.ย. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 20 - 26 ส.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 20 - 26 ส.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 20-26พ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 20-26พ.ย. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 21-27พ.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 21-27พ.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 22-28 ม.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 22-28 ม.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 23-29 ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 23-29 ก.ค. 2564.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 23-29 เม.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 23-29 เม.ย. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25 มิ.ย. -1 ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25 มิ.ย. -1 ก.ค. 2564.pdf[ ]126 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25-31 ธ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 25-31 ธ.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 26 ก.พ.-4 มี.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 26 ก.พ.-4 มี.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 27พ.ย.-3ธ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 27พ.ย.-3ธ.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 28พ.ค.-3มิ.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 28พ.ค.-3มิ.ย. 2564.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 ม.ค.-4 ก.พ. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 29 ม.ค.-4 ก.พ. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 3 - 9 ก.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 3 - 9 ก.ย. 2564.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 2564.pdf[ ]128 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 30 เม.ย.- 6 พ.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 30 เม.ย.- 6 พ.ค. 2564.pdf[ ]126 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4-10 ธ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4-10 ธ.ค. 2563.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4-10มิ.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 4-10มิ.ย. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5-11 ก.พ. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5-11 ก.พ. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5-11 มี.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 5-11 มี.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 6 - 12 ส.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 6 - 12 ส.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 8-14 ม.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 8-14 ม.ค. 2564.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 9-15 ก.ค. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 9-15 ก.ค. 2564.pdf[ ]127 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 9-15 เม.ย. 2564.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา 9-15 เม.ย. 2564.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา1-7พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา1-7พ.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16เม.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา10-16เม.ย. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา11-17ก.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา11-17ก.ย. 2563.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา13-19พ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา13-19พ.ย. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา14-20ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา14-20ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา15-21พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา15-21พ.ค. 2563.pdf[ ]110 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา16-22ต.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา16-22ต.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23 เมย 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23 เมย 2563.pdf[ ]74 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา17-23ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา18-24ก.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา18-24ก.ย. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา19-25มิ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา19-25มิ.ย. 2563.pdf[ ]76 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา2-8ต.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา2-8ต.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา21-27ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา21-27ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา22-28พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา22-28พ.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา23-29ต.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา23-29ต.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30เม.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา24-30เม.ย. 2563.pdf[ ]74 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา25ก.ย.-1ต.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา25ก.ย.-1ต.ค. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา26มิ.ย.-2ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา26มิ.ย.-2ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา28ส.ค.-3ก.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา28ส.ค.-3ก.ย. 2563.pdf[ ]93 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา29พ.ค.-4มิ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา29พ.ค.-4มิ.ย. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา3-9ก.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา3-9ก.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา30ต.ค.-5พ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา30ต.ค.-5พ.ย. 2563.pdf[ ]117 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา31ก.ค.-6ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา31ก.ค.-6ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา4-10ก.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา4-10ก.ย. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา5-11มิ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา5-11มิ.ย. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา6-12พ.ย. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา6-12พ.ย. 2563.pdf[ ]116 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา7-13ส.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา7-13ส.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา8-14พ.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา8-14พ.ค. 2563.pdf[ ]92 kB
Download this file (รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา9-15ต.ค. 2563.pdf)รายงานสรุประดับปริมาณรังสีแกมมา9-15ต.ค. 2563.pdf[ ]116 kB

Search