สารบัญ

 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 01

นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล (ตุ๊ก)
Ms. Varaporn Watcharasuragul
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Administration Development Group
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
Ext. 3601
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 40243144 10209748986840935 6626244616209301504 o

ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ หงษ์จันทร์ (อี๊ด)
Acting Sub Lt.Surat Hongchan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Ext. 4204
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 02ปอย

นางสาวโชติมา ทองทา (ปอย)
Ms. Chotima Thongta
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Ext. 4204
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 02เอก

นายเอกพล นวพันธ์ (เอก)
Mr. Ekapol Navapan
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Ext. 4204
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
04 หมอ 

นายไกรสร วิหาร (หมอ)
Mr. Kraisorn Wiharn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Ext. 4204
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 02หลิน

นางสาวศิริธร ธรรมวัติ (หลิน)
Ms. Sirithon Thammawat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Ext. 4204
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 02เบสท์

นางสาวปาริฉัตร พลาทรปริรักษ์ (เบส)
Ms. Parichat Palathornpariruk
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Ext. 4204
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
05 เฟิน นางสาวธารินี โพธิสาร (เฟิร์น)
Ms. Tarinee Potisan
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Ext. 4204
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
02พี่เอ๋ นางสมญา จุลศิลป์ (เอ๋)
Ms. Somya Junlasin
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Ext. 4203
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Search