สารบัญ

ความพึงพอใจผู้รับบริการ (Customer Satisfaction)

ความพึงพอใจ 2565

ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำเดือนมกราคม 2563

ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำเดือนมีนาคม 2563

ผลการประเมินความพึงพอใจ ssdl ผลการประเมินความพึงพอใจ ssdl

แบบวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจ เดือนกรกฎาคม 2563

แบบวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจ เดือนกันยายน 2563

แบบวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจ เดือนมิถุนายน 2563

แบบวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจ เดือนเม.ย.-พ.ค. 2563

แบบวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจ เดือนสิงหาคม 2563

ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบวิเคราะห์ผลความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  new gif

 

 

Search