ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ภาค ก. พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคค

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ภาค ก. พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

Search