รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

Search