ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) พนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) พนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Attachments:
Download this file (5-2566ประกาศชื่อสอบ ก.pdf)ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสม[ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) พนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์]430 kB

Search