ประกาศรายชื่อผูุ้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประะเมินความเหมาะะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผูุ้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประะเมินความเหมาะะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

Attachments:
Download this file (23-2565 ประกาศชื่อสอบ ข.pdf)ประกาศรายชื่อผูุ้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหน[ประกาศรายชื่อผูุ้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประะเมินความเหมาะะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์]115 kB

Search