ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการประเมินฯ(ภาค ก) และเลื่อนกำหนดวัน เวลาการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงารราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการประเมินฯ(ภาค ก) และเลื่อนกำหนดวัน เวลาการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงารราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (11798_42.3-2564.pdf)11798_42.3-2564.pdf[11798_42.3-2564.pdf]529 kB

Search