ประกาศเลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ข (สัมภาษณ์) พนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ข (สัมภาษณ์) พนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Search