เปิดสมัคร การอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)  ครั้งที่ 5/2565 

ปส. เปิดรับสมัครการอบรมและการทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)  ครั้งที่ 5/2565 

สําหรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่หมดอายุเดือน กันยายน และ พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 6 มิถุนายน  ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม  2565***วันที่อบรม 3 - 5 สิงหาคม 2565
 

 

ทั้งนี้ท่านสามารถ สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์

ระบบรับสมัครอบรมและทดสอบ

เพื่อประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

http://rso-training.oap.go.th/

 

unnamed 2 ระบบสมัครอบรมและทดสอบ เพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมฯ

โทร 0 2596 7600 ต่อ 1113 - 4 (วัน และ เวลาราชการ)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Search