แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (2560 - 2569)

push pin  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569   แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564   

      • แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

  educationรายงาน

 new  09 report national f1                                                           10 report evaluation national f1

clipboard

 แบบฟอร์ม

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 
newแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)    ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)  
10 report workshop  11 servey 64 68

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

new

 

actionplan 64 edit       0 ปกหน้า แผนปฏิบัติราชการปี 2564

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน-โครงการที่สำคัญ

ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ

newPages from ตัวชี้วัด ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  KPI64 cover

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ปี 2562

       อกสารประกอบการชี้แจง แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

       • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2555 - 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์การดำเนินงานโครงการ

       • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2555 - 2559

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

new evaluation 2560 2562   evaluation 2563    08 evaluation 62    07 budget 58 62 

อื่นๆ

new  cover foresight   14 evaluation   13 project    12 research budget  11 Budget Com 

 

 

 

 

customer service     02-596 7600 ต่อ 4107 - 4110 

 

mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , policyplanning.oap@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Search