ลงนามถวายพระพรออนไลน์

ข้าพเจ้าตำแหน่งหน่วยงาน
นางสุชิน อุดมสมพรรองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นายกฤษฎา ถิ่นทับปุดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เมลาสิณี เล้าสุวรรณนักนิวเคลียร์เคมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
จ่าอากาศโท ทศพล พยุงวงษ์เจ้าหน้าที่พลาธิการ หมวดพลาธิการ กองร้อยสนับสนุน กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศ

Search