| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| FAQ เกี่ยวกับการแจ้งเครื่องกำเนิดรังสี

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

นายทหารนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าเยี่ยมชม ปส.

นายทหารนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าเยี่ยมชม ปส.

17 พฤษภาคม 2565

           ในวันนี้ (17 พฤษภาคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับอาจารย์และนายทหารนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชม ปส. และรับฟังการบรรยาย เรื่อง 'บทบาทและภารกิจของ ปส. ในฐานะ...

"IAEA ประเมินและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ"

"IAEA ประเมินและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ"

10 พฤษภาคม 2565

       ในวันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ประเมินผลโครงการของ Office of Internal Oversight Services – OIOS จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency ;IAEA) เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อประเมินและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือเชิง...

« »
Image

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

แจ้งเรื่องร้องเรียน

| วารสาร

| ประกาศสำนักงาน

ลิงค์เว็บไซต์

Search