| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| FAQ เกี่ยวกับการแจ้งเครื่องกำเนิดรังสี

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส. จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2565) ครั้งที่ 2/2566

ปส. จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงาน...

03 กุมภาพันธ์ 2566

              ในวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่...

ปส. จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน GECC

ปส. จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน GECC

02 กุมภาพันธ์ 2566

               ในวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชน...

« »
Image

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

แจ้งเรื่องร้องเรียน

| วารสาร

ลิงค์เว็บไซต์

Search