| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| FAQ เกี่ยวกับการแจ้งเครื่องกำเนิดรังสี

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส. จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปส. จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์

07 มิถุนายน 2566

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ของ ปส." ตั้งแต่วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ ปส. และโรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม เพื่อใ...

ปส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ครั้งที่ 3)

ปส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆร...

07 มิถุนายน 2566

      วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ครั้งที่ 3) ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส....

« »
Image

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

แจ้งเรื่องร้องเรียน

| วารสาร

ลิงค์เว็บไซต์

Search