| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| FAQ เกี่ยวกับการแจ้งเครื่องกำเนิดรังสี

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2565

21 มกราคม 2565

          ในวันนี้ (21 มกราคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 103 ปส. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รศ. เอมอร อ...

ปส. ต้อนรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงาน One Stop Service

ปส. ต้อนรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงาน One Stop Service

19 มกราคม 2565

           ในวันนี้ (19 มกราคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานในส่วนของศูนย์ราชการสะดวก ปส. หรือ One Stop Service ซ...

« »
Image

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

แจ้งเรื่องร้องเรียน

| วารสาร

| ประกาศสำนักงาน

ลิงค์เว็บไซต์

Search