| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| FAQ เกี่ยวกับการแจ้งเครื่องกำเนิดรังสี

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส. เข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Forum) ภายใต้การประชุม IAEA General Conference (IAEAGC) สมัยที่ 65

ปส. เข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Forum) ภายใต้การประชุม IAEA General Conference (IA...

23 กันยายน 2564

                   ปส. เข้าร่วมรับฟังการประชุมเสวนาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Forum) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การประชุม IAEA General Conference (IAEAGC) สมัยที่ 65 ตั้งแต่วันที่ 21 - 22 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "Preparing for Z...

ปส. ร่วมประชุม IAEA Bilateral consultations on the Technical Cooperation (TC) Programme for Thailand

ปส. ร่วมประชุม IAEA Bilateral consultations on the Technical Cooperation (TC) Programme for Thailand

22 กันยายน 2564

      นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะ National RCA Representative (NR of Thailand) เข้าร่วมการประชุม IAEA Bilateral consultations on the Technical Cooperation (TC) Programme for Thailand ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมให...

« »
Image

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

แจ้งเรื่องร้องเรียน

| ประกาศสำนักงาน

ลิงค์เว็บไซต์

Search