ดาวน์โหลด ใบสมัคร และกำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีรังสีในพื้นที่ EECi จังหวัดระยอง (หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม) 14-15 ธันวาคม 2560

    อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีรังสีในพื้นที่ EECi จังหวัดระยอง (หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม)   ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

Search