ประกาศเลื่อนการจัดสัมมนา "คลินิกใบอนุญาต" วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559

 

     ประกาศขอเลื่อนการสัมมนา "คลินิกใบอนุญาต" ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้หากได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป รายละเอียด

Search