• ประกาศผลสอบ และรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2561 กรุงเทพมหานคร

  04 มกราคม 2561 18:15 1095 hit(s)

  การจัดสอบครั้งที่ 2/2561 ประกาศสำนักงานฯ ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2561 กรุงเทพมหานคร ผลสอบในการจัดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น,ระดับกลางและระดับสูง ภาคทฤษฏี ระดับสูง ภาคปฏิบัติ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น,ระดับกลางและระดับสูง มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2561

  04 มกราคม 2561 15:53 794 hit(s)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2561 สอบภาคทฤษฎี วันที่ 11 ม.ค. 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบเช้า 8.30 - 12.45 น. อาคาร 1 และ อาคาร 10 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปรับปรุง 8 ม.ค.2560) ที่นั่งสอบ 1 - 100 สอบอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ กำหนดการสอบ ข้อปฏิบัติในการสอบ สอบภาคปฏิบัติระดับสูง วันที่ 18 ม.ค.. 2560 รายชื่อสอบปฏิบัติระดับสูงรอบเช้า 8.30 - 16.30 น. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบ ไม่นำรถมาเนื่องจากสำนักงานฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างจึงไม่มีสถานที่จอดรถ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2561

  14 ธันวาคม 2560 23:13 1285 hit(s)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2561 สอบภาคทฤษฎี วันที่ 21 ธ.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบเช้า 8.30 - 12.45 น. อาคาร 1 และ อาคาร 10 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปรับปรุง 18 ธ.ค.2560) ที่นั่งสอบ 1 - 110 สอบอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ ที่นั่งสอง 111 - 170 สอบอาคาร 10 ชั้น 2 ห้องประชุม กำหนดการสอบ ข้อปฏิบัติในการสอบ สอบภาคปฏิบัติระดับสูง วันที่ 28 ธ.ค. 2560 รายชื่อสอบปฏิบัติระดับสูงรอบเช้า 8.30 - 16.30 น. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบ ไม่นำรถมาเนื่องจากสำนักงานฯ อยู่ระหว่า...
 • ประกาศผลสอบ และรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2561 กรุงเทพมหานคร

  01 ธันวาคม 2560 17:12 1753 hit(s)

  การจัดสอบครั้งที่ 1/2561 ประกาศสำนักงานฯ ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2561 กรุงเทพมหานคร ผลสอบในการจัดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ภาคทฤษฏี ระดับสูง ภาคปฏิบัติ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ขอให้ผู้ได้รับใบอนุญาต โปรดตรวจสอบความถูกต้องชื่อนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามลิ้งค์นี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ที่ขอแก้ไขขอให้ส่งมาท...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2561

  12 พฤศจิกายน 2560 10:47 2063 hit(s)

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2561 สอบภาคทฤษฎี วันที่ 16 พ.ย. 2560 รายชื่อสอบรอบเช้า 8.30 - 12.45 น. อาคาร 1 และ อาคาร 10 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปรับปรุง 14 พ.ย.2560) ที่นั่งสอบ 1 - 110 สอบอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ ที่นั่งสอง 111 - 160 สอบอาคาร 10 ชั้น 2 ห้องประชุม กำหนดการสอบ ข้อปฏิบัติในการสอบ สอบภาคปฏิบัติระดับสูง วันที่ 23 พ.ย. 2560 รายชื่อสอบปฏิบัติระดับสูงรอบเช้า 8.30 - 16.30 น. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบ ไม่นำรถมาเนื่องจากสำนักงานฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างจ...
 • การรับสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2561

  24 ตุลาคม 2560 14:01 8817 hit(s)

  ประกาศสำนักงาน เรื่อง การรับสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.2560 - เม.ย.2561) ปฏิทิน ปฏิทินการรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปีงบประมาณ 2561 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ขั้นตอนวิธีการสมัครสอบ และชำระค่าสมัครสอบ วิธีการสมัครสอบ (โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบก่อนสมัคร) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ใบชำระค่าสมัครสอบ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนชัดเจน แนบสำเนาหลักฐานต...
 • ประกาศผลสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 11/2560

  26 กันยายน 2560 14:09 3151 hit(s)

  ผลการจัดสอบครั้งที่ 11/2560 ประกาศสำนักงานผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ในการจัดสอบครั้งที่่ 11/2560 ผลสอบในการจัดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ภาคทฤษฏี ระดับสูง ภาคปฏิบัติ
 • ประกาศผลสอบ และรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 10/2560 กรุงเทพมหานคร

  06 กรกฎาคม 2560 14:06 5408 hit(s)

  การจัดสอบครั้งที่ 10/2560 ประกาศสำนักงานฯ ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 10/2560 กรุงเทพมหานคร ผลสอบในการจัดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ภาคทฤษฏี ระดับสูง ภาคปฏิบัติ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ขอให้ผู้ได้รับใบอนุญาต โปรดตรวจสอบความถูกต้องชื่อนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามลิ้งค์นี้ ตรวจสอบชื่อนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 11/2560

  19 มิถุนายน 2560 18:25 5592 hit(s)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 6 ก.ย. 2560 เนื่องด้วยมีผู้สมัครจำนวนมาก การจัดสอบจึงต้องจัดเป็น 2 รอบ(รอบเช้าและรอบบ่าย) จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ รอบเข้าสอบ และห้องที่สอบ สมัครสอบ ปกติ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบเช้า (08.30 - 12.15,12.45) เลขที่นั่งสอบ 1 - 110 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โปรดตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ อาคาร 1 เลขที่นั่งสอบ 111 - 207 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 10 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โปร...
 • ประกาศผลสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 9/2560

  10 มิถุนายน 2560 06:14 4226 hit(s)

  การจัดสอบครั้งที่ 9/2560 ประกาศสำนักงานฯ ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 9/2560 กรุงเทพมหานคร ผลสอบในการจัดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ภาคทฤษฏี ระดับสูง ภาคปฏิบัติ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ไม่มี
 • ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง ประจำปี 2560

  09 มิถุนายน 2560 18:55 2637 hit(s)

  ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง รายฃื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง ครั้งที่ 2/2560 ด้านการแพทย์ วันที่ 4-5 ก.ค. 2560 รายฃื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีเฉพาะทาง ครั้งที่ 1/2560 ด้านอุตสาหกรรม วันที่ 13-14 มิ.ย. 2560 ขยายเวลารับสมัครถึง 12 มิ.ย.2560 ส่งสำเนาใบสมัคร เพือสำรองที่่นั่งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตัวจริงให้ยื่นด้วยตนเองก่อนเข้าฝึกอบรมและทดสอบ กำหนดการฝึกอบรมกำหนดการฝึกอบรม ขอความร่...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 9/2560

  23 พฤษภาคม 2560 20:53 3126 hit(s)

  การจัดสอบครั้งที่ 9/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 31 พ.ค.2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติระดับสูง ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 31 พ.ค.2560 กำหนดการสอบภาคปฏิบัติระดับสูง (8.30 - 17.30) ห้องสอบ ห้อง 322 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขอความร่วมมือไม่นำรถมาที่สำนักงานฯ เนื่องด้วยพื้นที่สำหรับจอดรถอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ครั้งที่ 9/2560 (ขออภัย เนื่องด้วยมีผู้สมัครสอบและมีสิทธิ์สอบจำนวนมาก จึงต้องจัดสอบเป็น 2 รอบ (...
 • ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 8/2560

  08 พฤษภาคม 2560 16:56 4127 hit(s)

  การจัดสอบครั้งที่ 8/2560 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 8/2560 รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ผลสอบในการจัดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ภาคทฤษฏี ระดับสูง ภาคปฏิบัติ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี 2560

  13 เมษายน 2560 10:05 10013 hit(s)

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี 2560 ประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี 2560 รายชื่่อผู้ผ่านอบรมและทดสอบเพื่อการต่อใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปี 2560 ขอให้ผู้ได้รับการต่อใบอนุญาต โปรดตรวจสอบความถูกต้องชื่อนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามลิ้งค์นี้ ตรวจสอบชื่อนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ที่ขอแก้ไขขอให้ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระบุเรื่อง "ขอแก้ไขต่อใบรับรอง RSO 1-3/...
 • ประกาศผลสอบ และรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7/2560

  10 เมษายน 2560 17:24 3158 hit(s)

  การจัดสอบครั้งที่ 7/2560 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7/2560 รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ผลสอบในการจัดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีครั้งที่ 7/2560 ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ภาคทฤษฏี ระดับสูง ภาคปฏิบัติ
 • ประกาศผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

  20 มีนาคม 2560 10:34 4838 hit(s)

  จัดสอบครั้งที่ 8/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบ และรหัสผู้มีสิทธิ์สอบ จะประกาศในวันที่ 18 เม.ย. 2560 เลขที่นั่งสอบ 1 -100 ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 เลขที่นั่งสอบ 101 - 157 ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ๋ ชั้น 2 อาคาร 10 ขอความร่วมมือไม่นำรถมาที่สำนักงานฯ เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณจอดรถ ของ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงไม่มีพื้นที่จอดรถ รายชื่อให้ติดต่อโดยด่วน เจ้าหน้าที่ 02 5762530 ต่อ 2321 ภายใน 12 เม.ย. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติระดับสูง 8/2560 25...
 • ประกาศรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 11/2560

  07 มีนาคม 2560 17:42 29009 hit(s)

  ประกาศสำนักงาน เรื่องการรับสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 11/2560 ปฏิทิน การรับสมัครและสอบครั้งที่ 11/2560 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ขั้นตอนวิธีการสมัครสอบ และชำระค่าสมัครสอบ วิธีการสมัครสอบ วิธีการชำระค่าสมัครสอบ ชี้แจงเพิ่มเติม การจัดสอบครั้งจะมี 2 วันแต่ละวันจะแบ่งเป็น 2 รอบ (รอบเช้าและรอบบ่าย)ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร โดยจะเรียงลำดับตามการส่งใบสมัคร และขึ้นอยู่กับสถานที่จัดสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป กา...
 • ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2560 ครั้งที่ 6/2560 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 ขอนแก่น ครั้งที่ 3/2560 สงขลา และครั้งที่ 4/2560 ระยอง

  31 มกราคม 2560 11:07 5919 hit(s)

  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2560 ครั้งที่ 6/2560 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 ขอนแก่น ครั้งที่ 3/2560 สงขลา และครั้งที่ 4/2560 ระยอง รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่่ 5/2560 กรุงเทพมหานคร ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ครั้งที่ 6/2560 กรุงเทพมหานคร ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ครั้งที่ 1/2560 เชียงใหม่ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ครั้งที่ 2/25...
 • ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2560 และครั้งที่ 4/2560 กรุงเทพมหานคร

  30 ธันวาคม 2559 12:04 4443 hit(s)

  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2560 และครั้งที่ 4/2560 กรุงเทพมหานคร รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่่ 3/2560 ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ครั้งที่ 4/2560 ระดับต้น ระดับกลาง ผลการสอบในการจัดสอบเพื่อรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่่ 3/2560 ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ครั้งที่่ 4/2560 ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรัสี ในเขตกรุงเทพ และ ในส่วนภูมิภาค

  20 ธันวาคม 2559 17:42 10321 hit(s)

  รายชื่อผู้สมัครสอบในส่วนภูมิภาค ที่มีสิทธิสอบภาคทฤษฏี ครั้งที่ 1/2560 เชียงใหม่ สอบวันที่ 6 มกราคม 2560 (ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 3 ม.ค.60) ครั้งที่ 2/2560 ขอนแก่น สอบวันที่่ 13 มกราคม 2560 (ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 11 ม.ค.60) ครั้งที่ 3/2560 สงขลา สอบวันที่่ 5 มกราคม 2560 (ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 3 ม.ค.60) ครั้งที่ 4/2560 ระุยอง สอบวันที่่ 12 มกราคม 2560 (ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 9 ม.ค.60) ที่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 02 596 7600 ต่อ 2322 ครั้งที่ 1/2560 เชียงใหม่ ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฯ (ปรับ...
 • ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560 กรุงเทพมหานคร

  01 ธันวาคม 2559 16:49 4863 hit(s)

  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560 กรุงเทพมหานคร รายชื่อผู้ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 กรุงเทพมหานคร รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ระดับต้น 1/2560 รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ระดับกลาง 1/2560 รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ระดับสูง 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 กรุงเทพมหานคร รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ระดับต้น 2/2560 รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ระดับกลาง 2/2560 ผลสอบภาคทฤษฎี ครั...
 • ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2560 - 6/2560 (สถานที่จัดสอบในเขตกรุงเทพมหานคร)

  30 พฤศจิกายน 2559 15:05 6148 hit(s)

  ปฏิทินการจัดสอบ ปฏิทินการจัดสอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร (ช่วง ต.ค. 2559 - ม.ค. 2560 ) ปฏิทินการจัดสอบ ในส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบ ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 - 6/2560 (สถานที่จัดสอบในเขตกรุงเทพมหานคร) ขั้นตอนวิธีการสมัครสอบ และชำระค่าสมัครสอบ วิธีการสมัครสอบ ครั้งที่ 5/2560 และ 6/2560 วิธีการชำระค่าสมัครสอบ ครั้งที่ 5/2560 และ 6/2560 ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องการสมัครสอบ การสอบแบบปกติแต่ละครั้งใช้เวลาสอบครึ่งวัน (วิชาด้า...
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 4/2560 กรุงเทพฯ

  18 พฤศจิกายน 2559 17:14 4096 hit(s)

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 4/2560 กรุงเทพฯ สอบวันที 8 ธันวาคม 2559 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รอบเช้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมเลขที่นั่งสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับสูง ผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับกลาง ผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับต้น ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ 1-108 สอบห้อง ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่นั่งสอบ 109 - 144 สอบห้อง ห้องประชุม อาคาร 10 ชั้น 2 ระเบียบการเข้าสอบ ระเบียบการเข้าสอบ ผู้มีชื่อตามลิ้งด์นี้ ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ ด่วนภา...
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 3/2560 กรุงเทพฯ

  18 พฤศจิกายน 2559 15:49 3679 hit(s)

  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 3/2560 กรุงเทพฯ วันที 1 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รอบเช้า รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมที่นั่งสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับสูง ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับกลาง ห้องสอบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับกลาง ห้องสอบ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 10 ผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับต้น ห้องสอบ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 10 ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ 1-109 สอบห้องประชุมใหญ...
 • ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2560 จังหวัดสงขลา วันที่ 5 มกราคม 2560 และครั้งที่ 4/2560 จังหวัดระยอง วันที่ 12 มกราคม 2560

  09 พฤศจิกายน 2559 10:26 4061 hit(s)

  ปฏิทินการจัดสอบ ปฏิทินการจัดสอบ ในส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบ การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และระยอง) ขั้นตอนวิธีการสมัครสอบ และชำระค่าสมัครสอบ วิธีการสมัครสอบ วิธีการชำระค่าสมัครสอบ ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องการสมัครสอบ การสอบแบบปกติแต่ละครั้งใช้เวลาสอบครึ่งวัน (วิชาด้านกฎหมาย 1 ชั่วโมง 30 นาที, วิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสี 2 ชั่วโมง 30 นาที) การสอบซ่อมใช้เวลาตามวิชาที่สอบซ่อม (วิชาด้านกฎหมาย 1 ชั่วโมง 30 นาที, วิชาด้านเทคนิคเกี่ยวกั...
 • ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 มกราคม 2560 และครั้งที่ 2/2559 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 13 มกราคม 2560

  08 พฤศจิกายน 2559 16:32 5041 hit(s)

  ปฏิทินการจัดสอบ ปฏิทินการจัดสอบ ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ช่วงระยะเวลาการรับสมัครสอบตอบรับกับความต้องการ สำนักงานฯ จึงขอเลื่อนวันสอบครั้งที่ 1/2560 (เชียงใหม่) เป็นวันที่ 6 ม.ค. 60 และ ครั้งที่ 2/2560 (ขอนแก่น) เป็นเป็นวันที่ 13 ม.ค. 60 ประกาศรับสมัครสอบ การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และระยอง) เพื่อให้ช่วงระยะเวลาการรับสมัครสอบตอบรับกับความต้องการ สำนักงานฯ จึงขอเลื่อนวันสอบครั้งที่ 1/2560 (เชียงใหม่) เป็นวันที่ 6 ม.ค. 60 และ ครั้งที่ 2...
 • ประกาศผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 1/2560

  31 ตุลาคม 2559 13:02 4120 hit(s)

  ประกาศผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 1/2560 วันที 3 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รอบเช้า ระดับต้น พร้อมที่นั่งสอบ ระดับกลาง พร้อมที่นั่งสอบ ระดับสูง พร้อมที่นั่งสอบ ตารางสอบภาคทฤษฏี รอบเช้า (8.30-12.45) ผู้มีรายชื่อในลิ้งค์นี้ ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สำนักงานขอแจ้งว่า ขณะนี้พื้นที่บางส่วนของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติอยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงไม่มีสถานที่จอดรถ จึงขอความร่วมมือไม่นำรถมาที่สำนักงานฯ เล...
 • ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 3/2560 - 4/2560 (สถานที่จัดสอบในเขตกรุงเทพมหานคร)

  26 ตุลาคม 2559 16:57 5639 hit(s)

  ปฏิทินการจัดสอบ ปฏิทินการจัดสอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร (ช่วง ต.ค. 2559 - ม.ค. 2560 ) ปฏิทินการจัดสอบ ในส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบ ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 - 6/2560 (สถานที่จัดสอบในเขตกรุงเทพมหานคร) ขั้นตอนวิธีการสมัครสอบ และชำระค่าสมัครสอบ วิธีการสมัครสอบ ครั้งที่ 3/2560 และ 4/2560 วิธีการชำระค่าสมัครสอบ ครั้งที่ 3/2560 และ 4/2560 ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องการสมัครสอบ การสอบแบบปกติแต่ละครั้งใช้เวลาสอบครึ่งวัน (วิชาด้า...
 • การจัดสอบที่เสร็จสิ้นไปแล้ว

  20 ตุลาคม 2559 18:51 4955 hit(s)

  ประกาศผลสอบเพื่อการอนุญาตขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีครั้งที่ 11/2560 จะเปิดรับสมัครสอบในครั้งถัดไป ประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2560 ขอเลื่อนไปต้นเดือน พ.ย. ต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วย เรื่องการรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 11/2560 ปิดรับสมัครแล้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 6 ก.ย.2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูงครั้งที่ 11/2560 วันที่ 12-14 ก.ย.2560 ประกาศผลก...
 • ประกาศรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ครั้งที่ 1/2560 และ ครั้งที่ 2/2560 (ขยายวันรับสมัครสอบ)

  19 ตุลาคม 2559 11:52 11474 hit(s)

  ปฏิทินการจัดสอบ ปฏิทินการจัดสอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร (ช่วง ต.ค. 2559 - ม.ค. 2560 ) ปฏิทินการจัดสอบ ในส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบ ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่องการรับสมัครสอบเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 1/2560 - 6/2560 (สถานที่จัดสอบในเขตกรุงเทพมหานคร) ขั้นตอนวิธีการสมัครสอบ และชำระค่าสมัครสอบ วิธีการสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560 วิธีการชำระค่าสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560 ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องการสมัครสอบ การสอบแบบปกติแต่ละครั้งใช้เวลาสอบครึ่งวัน (วิชาด้า...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และ 26 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม

  22 สิงหาคม 2559 10:38 1419 hit(s)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และ 26 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และ 26 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม แจ้งกำหนดการสอบ และข้อกำหนด แนวการเตรียมตัว การสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม และข้อกำหนดการเข้าสอบภาคปฏิบัติ

  19 สิงหาคม 2559 11:07 882 hit(s)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม และข้อกำหนดการเข้าสอบภาคปฏิบัติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เพิ่มเติม แจ้งกำหนดการสอบ และข้อกำหนดการเข้าสอบ แนวการเตรียมตัว การสอบภาคปฏิบัติเพื่อรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และประกาศรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม

  18 สิงหาคม 2559 11:33 977 hit(s)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และประกาศรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 รายชื่อผู้มีผลประเมิน “ผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ” ในการสอบภาคทฤษฏีครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ประกาศสมัครสอบภาคปฏิบัติระดับสูง เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และประกาศรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม

  10 สิงหาคม 2559 11:38 925 hit(s)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และประกาศรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 รายชื่อผู้มีผลประเมิน “ผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ” ในการสอบภาคทฤษฏีครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ประกาศสมัครสอบภาคปฏิบัติระดับสูง เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search