ปส. สร้างความรู้ เสริมศักยภาพเวชศาสตร์นิวเคลียร์ หนุนสถานพยาบาลทั่วประเทศเดินตามมาตรฐานสากล

DSC 0081 resize

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมการวัดค่ากัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศ จำนวนกว่า 50 คน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 หนุนการสร้างเครือข่าย เดินตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อมุ่งพัฒนาการควบคุมคุณภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

DSC 0023e resize

         วันนี้ (2 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น.) นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มอบหมายให้ นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การควบคุมคุณภาพการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์" ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการควบคุมคุณภาพการวัดค่ากัมมันตภาพรังสีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานด้านการควบคุมคุณภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์อย่างยั่งยืน โดยมีเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนกว่า 50 คน

         นางรัชดา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่มีเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสีทางการแพทย์ใช้ในงานบริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในสถานพยาบาลต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อวัดกัมมันตภาพรังสีของสารเภสัชรังสีที่ถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย และมีแนวโน้มที่จะมีการใช้เครื่องโดสคาลิเบรเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานพยาบาลต่าง ๆ เหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีจาก ปส. โดย ปส. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึงจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นและเชื่อว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จะได้รับความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งาน 
การบำรุงรักษา การควบคุม และประกันคุณภาพการวัดค่ากัมมันตภาพรังสี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะสามารถพัฒนาจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดกัมมันตภาพรังสีของประเทศสู่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพี่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับบริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วประเทศ

        สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนาระบบมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1406

DSC 0069 resize

DSC 0104 resize DSC 0113 resize DSC 0025 resize DSC 0033 resize

ดูรูปการสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่ อบรมเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ รร.ริชมอนด์ นนทบุรี /020862

 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

Search