ลปส. ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

                วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

OAP 009911 3 resize

OAP 009911 2 resize OAP 009911 14 resize OAP 009911 7 resize OAP 009911 5 resize OAP 009911 18 resize OAP 009911 20 resize

 

 

 

 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1123 - 1124

 

 

 

Search