ปส.จับมือ U.S.DOE เจ้าภาพประชุม ความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสี

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเดิมบทบาทประธาน ASEANTOM ร่วมกระทรวงพลังงาน USA เป็นเจ้าภาพจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสี ในวันที่ 2 – 4 เมษายน 2562 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดึงผู้เชี่ยวชาญร่วมศึกษา วางแผนหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีเร่งพัฒนาศักยภาพประเทศสมาชิกอย่างตรงจุด 

01 4 resize

         วันนี้ (2 เมษายน 2562) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวภายหลังการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ the Kick-off Meeting of ASEANTOM/NNSA Exercise Development Training Series (EDTS) ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัย หน่วยงานใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy: U.S.DOE) รวมทั้งสิ้นกว่า 40 คน ว่า ปส. ในฐานะประธานเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEANTOM (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy) ในปีพ.ศ. 2562 ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมตามคำเชิญของ U.S. DOE พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาภาพรวมโครงการ EDTS และร่วมกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่เหมาะกับความต้องการของประเทศสมาชิก หวังเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันการตอบโต้ และตอบสนองการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้ประเทศสมาชิกพร้อมรับมือสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
        นางรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมนี้จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และขยายครอบคลุมไปสู่ระดับภูมิภาค ทำให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย อีกทั้งนานาชาติจะเห็นถึงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมความร่วมมือ รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านนิวเคลียร์และรังสีอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ โทร 0 2596 7600 ต่อ 2123

        The Office of Atoms for Peace (OAP), Ministry of Science and Technology, has started its role as the chair of ASEANTOM in 2019 by hosting the Kick-off Meeting of Exercise Development Training Series (EDTS) together with United States Department of Energy (U.S. DOE) during 2-4 April 2019 in Pattaya, Chonburi. In this event, invited representatives from ASEANTOM member states discussed their security development plans with a team of experts from the National Nuclear Security Administration (NNSA). The aim is to identify strengths and weaknesses in their national security regimes for arrangement of the suitable training series that meet each individual country and region needs.

01 1 resize
01 3 resize 01 5 resize 01 4 resize 02 5 resize 02 6 resize 02 2 resize 
ดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ : ปส.จับมือ U.S.DOE เจ้าภาพประชุม ความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสี จ.ชลบุรี/ 02 เม.ย. 62

 

 

 ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗ 

Search