ปส. เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านตะวันออกของไทยเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีตามชายแดน

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมมือกระทรวงวิทย์ และด่านศุลกากรอรัญประเทศ เสริมความรู้ความปลอดภัยและตรวจสอบการนำเข้าส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี ด้วยเทคโนโลยี Radiation Gate Monitor 28 - 29 มีนาคมนี้ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่แนวชายแดนในการเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดนไทย
01 8 resize

     ในวันนี้ (28 มีนาคม 2562) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) ร่วมมือกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) ภาคตะวันออก และด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบการลักลอบขนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์และการตรวจสอบสินค้าที่ใช้ได้สองทาง” ในภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอินโดจีน และด่านพรมแดนบ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายนิรุต ฆ้องเกิด ปลัดอำเภออรัญประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริเวณชายแดนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ด่านศุลกากร กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานไปรษณีย์ไทย ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจท้องที่ และกรมการค้าต่างประเทศ จำนวนกว่า 40 คน เข้าใจการตรวจสอบสินค้าผ่านระบบ Radiation Gate Monitor และสามารถปฏิบัติหน้าที่เมื่อตรวจพบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมทั้งฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์จริงให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นด้วย

01 1 resize

     

 

        นายนิรุต กล่าวต่อไปว่า ระบบ Radiation Gate Monitor เป็นเทคโนโลยีตรวจสอบการลักลอบนำเข้า - ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งจะมีหัววัดรังสีตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ หากพบว่ามีวัสดุดังกล่าวจะมีสัญญาณเตือนดังขึ้น พร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยังระบบเพื่อประเมินเบื้องต้นว่าเป็นวัสดุประเภทใด โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือวัดทางรังสีและวิทยากร รวมถึงให้คำแนะนำต่างๆ จาก ปส. และหวังว่าผู้เข้าฝึกอบรมจะเป็นเครือข่ายที่มีความพร้อมในการนำความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดให้ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

     

 

 

 

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 2221

01 6 resize 01 10 resize 01 4 resize 01 13 resize 

 

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗ 

Search