สารบัญ

กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสี กัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ
  2. พัฒนาความสามารถด้านการวัดรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ
  3. จัดทำแผนแม่บทมาตรวิทยาทางรังสีก่อไอออนของประเทศ
  4. ถ่ายทอดค่ามาตรฐานและสอบย้อนกลับไปยังหน่วยวัดสากลทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
  5. บำรุงรักษาและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน การสอบเทียบและรับรองทางรังสี กัมมันตภาพรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศ

ผลงานทางวิชาการของกลุ่มฯ ที่ได้เผยแพร่ สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

Attachments:
Download this file (APMP.RI(I)-S2 (3).pdf)APMP supplementary Comparison Report of absorbed dose rate in tissue for beta ra[APMP supplementary Comparison Report of absorbed dose rate in tissue for beta radiation]791 kB
Download this file (Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to personal dose equivalent for eye lens dos.pdf)Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to pe[Comparing Hp (3) evaluated from the conversion coefficients from air kerma to personal dose equivalent for eye lens dos]414 kB
Download this file (Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom between PMMA and the ISO Water Phantom for Perso.pdf)Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom [Effect of the Scattering Radiation in Air and Two Type of Slap Phantom between PMMA and the ISO Water Phantom ]724 kB
Download this file (Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescence (OSL) Dosimeter.pdf)Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescenc[Measurements of Eye Lens Doses in Phantom Using Optically Stimulated Luminescence (OSL) Dosimeter]551 kB
Download this file (การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิ.pdf)การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิงจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์[การศึกษาปริมาณรังสีและปริมาณรังสีกระเจิงจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์]442 kB
Download this file (การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์น.pdf)การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์[การสำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์]724 kB
Download this file (สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอ.pdf)สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4[สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4]940 kB

Search