ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-211434

โทรสาร 053-211435

 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

กำหนดการ

แผนที่ตั้ง

แผนท ศปส.ภาคเหนอ

Search