ขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบริการด้านสารสนเทศ

กรอก แบบฟอร์ม นี้ และนำไปยื่นที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก 4 ห้อง 223 เพื่อ

  1. ขอชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.] พร้อมทั้งเพิ่มชื่อเข้าในกลุ่มลิสต์ All Staff
  2. ขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน (บน Active Directory)
  3. ขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้เว็บไซท์ของสำนักงาน http://www.oap.go.th พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงรายนามสงเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานที่ควรรู้

Search