ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกคำสั่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกคำสั่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

Attachments:
Download this file (ประกาศขึ้นบัญชี นิติกร.pdf)รายชื่อผู้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งนิติกร[รายชื่อผู้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งนิติกร]328 kB

Search