| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ปส. เร่งเติมความรู้ พ.ร.บ. นิวเคลียร์ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 ในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้จริง ก.ย. นี้

ปส. เร่งเติมความรู้ พ.ร.บ. นิวเคลียร์ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 ในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้จริง ก.ย. นี้

24 มิถุนายน 2562

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดสัมมนา “รู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลียร์ อยู่อย่างปลอดภัยในยุค Thailand 4.0” ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เร่งเติมความรู้และเตรียมความพร้อมกฎหมายนิวเคลียร์ฉบับแก้ไขให้ผู้ใช้ประโยชน์และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ ก่อนบังคับใช้เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ก.ย. 62           วันนี้...

ปส. ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ

ปส. ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ

24 มิถุนายน 2562

             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมสนับสนุนและจัดนิทรรศการความรู้ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ในการประชุมวิชาการวิศวะกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (10th National Safety Engineering Conference) “วิศวะกรรมความปลอดภัยเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย” ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม สุวชิรัตน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 22 มิถุนายน...

« »

| ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เชื่อมโยงภาครัฐ

data

banner info

banner ginfo

banner gnews

banner opendata

ipv6 ready
.

Search