| บริการ

| พรบ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ

| ข่าว / กิจกรรม ปส.

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สักการะ ร.4 พร้อมร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร และข้าราชการ อว.

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สักการะ ร.4 พร้อมร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร และข้าราชการ อว.

19 กรกฎาคม 2562

        วันนี้ (19 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.45 น.) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถนนโยธี นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย...

อบรม "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0" ให้กับบุคลากร ปส.

อบรม "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0" ให้กับบุคลากร ปส.

18 กรกฎาคม 2562

       วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบ 4.0 แก่บุคลากรของ ปส.ที่เกี่ยวข้อง และ ปส. สามารถยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0...

« »

| ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เชื่อมโยงภาครัฐ

data

banner info

banner ginfo

banner gnews

banner opendata

ipv6 ready
.

Search