คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

DSC 7275 resize

DSC 7243 resize

DSC 7211 resize

DSC 7203 resize

DSC 7175 resize

DSC 7208 resize

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search