คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

DSC 7275 resize

DSC 7243 resize

DSC 7211 resize

DSC 7203 resize

DSC 7175 resize

DSC 7208 resize

Search