DSC 5158 resize

    ในวันนี้ (11 มกราคม 2561) ปส. เปิดบูธรับวันแห่งเด็กชาติเติมฝันเยาวชน ร่วมเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี (ลิ้งค์ VTR : ปส. เปิดบูธรับวันเด็กแห่งชาติเติมฝันเยาวชน)

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” เน้นกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง หวังสร้างแรงบันดาลใจและตระหนักรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี

     ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มากกว่า 25 สถานี จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน โดยในปีนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติของเรา ใช้ชื่อสถานีว่า ครอบครัวอะตอม นำเสนอนิทรรศการบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อสร้างแรงบันดานใจให้กับเด็ก ๆ เช่น มารี คูรี ผู้ค้นพบธาตุเรเดียมที่ใช้ยังยั้งโรคมะเร็ง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ เป็นต้น รวมถึงการจัดแสดงชิ้นงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี เช่น ชุดป้องกันการเปรอะเปื้อนทางรังสี เครื่องบินสำรวจปริมาณรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
    นอกจากนี้ ปส. ยังมี เกม กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เกมบิงโกนิวเคลียร์ เกมจับคู่นิวเคลียร์ ภาพระบายสีบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจเรื่องนิวเคลียร์และรังสี ให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจแนวคิด วิธีการทำงานกับรังสีที่ถูกต้อง ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” พร้อมกับร่วมสนุก ลุ้นรับของที่ระลึกอย่างมากมาย โดยงานนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

DSC 4900 7 resize

DSC 5018 resize

DSC 5304 resize

DSC 49000 2 resize

DSC 5336 resize

DSC 5585 resize

DSC 5422 resize

DSC 5368 resize

DSC 5619 resize

DSC 5509 resize

ประมวลภาพทั้งหมด
1. ถนนสายวิทย์ 11-13มค.61_01
2. ถนนสายวิทย์ 11-13มค.61_02
3. ถนนสายวิทย์ 11-13มค.61_03
4. ถนนสายวิทย์ 11-13มค.61_04
5. ถนนสายวิทย์ 11-13มค.61_05

 VTR ปส. เปิดบูธรับวันเด็กแห่งชาติเติมฝันเยาวชน 

ข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 1127

Search