กตส. พษณโลก ๑๘๐๑๐๘ 0011 resize

ปส. เสริมความรู้เทคนิคตรวจวัดรังสีนิวตรอนในอุตสาหกรรมพัฒนางานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีสู่มาตรฐานสากล

          ปส. เสริมความรู้เทคนิคการตรวจวัดรังสีนิวตรอนในงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้หน่วยงานที่ใช้รังสีในทางอุตสาหกรรม 8 - 10 มกราคม 2561 นี้ ณ โรงแรมจังหวัดพิษณุโลก หวังเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

          เมื่อเช้าวันนี้ (8 มกราคม 2561) นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์ รักษาการผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ได้รับมอบหมายจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไปเป็นประธานเปิดการ สัมมนา “โครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 สำหรับสถานประกอบการทางรังสีในภาคอุตสาหกรรม” ซึ่งจัดขี้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2561 ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสริมความรู้ให้บุคลากรในสถานประกอบการทางรังสีให้ทราบถึงเทคนิคการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบของ ปส. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสถานประกอบทางรังสีภาครัฐและเอกชน จำนวนประมาณ 30 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้

กตส. พษณโลก ๑๘๐๑๐๘ 0001 resize

          นายอารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาคอุตสาหกรรมมีการนำรังสีนิวตรอนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การสำรวจหาแหล่งน้ำมันใต้ดิน ความชื้นใต้ดิน การวิเคราะห์แร่ธาตุด้วยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ การสำรวจทรัพยากรในประเทศไทย และรวมถึงการใช้รังสีนิวตรอนในการตรวจสอบหาความสึกหรอโดยไม่ทำลายชิ้นงาน ที่ผ่านมา ปส. ได้ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการทางรังสีในทุกด้านทั้งด้านศึกษาวิจัย  การเกษตร  และอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ รวมทั้งมาตรฐานสากลโดยยึดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนเป็นสำคัญ

          ปส. จึงได้พัฒนางานวิจัยการตรวจวัดรังสีนิวตรอนโดยใช้เทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 จากอนุภาคนิวตรอนที่ตกกระทบเพื่อตรวจสอบค่าระดับรังสีแบบต่อเนื่อง โดยเน้นการวัดแบบสะสม และตรวจวัดได้ในหลากหลายจุดรอบตัววัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการติดตั้งและวิธีการดูแลรักษาแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 หลังจากการสัมมนา ปส. จะดำเนินการติดตั้งแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ให้แก่สถานประกอบการทางรังสีที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยจะติดตั้งไว้เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน และจะเก็บแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 มาตรวจสอบค่าระดับรังสีสะสมแบบต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนากระบวนการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1614

กตส. พษณโลก ๑๘๐๑๐๘ 0009 resize

กตส. พษณโลก ๑๘๐๑๐๘ 0004 resize

ข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 1127

 

Search