ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

DSC 5993e

1. ประมวลภาพ ปส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี 2560_1 

2. ประมวลภาพ ปส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี 2560_2

3. ประมวลภาพ ปส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี 2560_3

4. ประมวลภาพ ปส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี 2560_4

Search