ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

DSC 5993e

1. ประมวลภาพ ปส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี 2560_1 

2. ประมวลภาพ ปส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี 2560_2

3. ประมวลภาพ ปส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี 2560_3

4. ประมวลภาพ ปส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วท. เกมส์ ประจำปี 2560_4

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600
Copyright © 2016 Office of Atoms for Peace, Thailand. All Rights Reserved.
ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร 0-2596-7600 ต่อ 2214,2215 itc@oap.go.th

Search