วันนี้ เวลา 07.00 น. (3 มกราคม 2562) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในองค์กร และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องโถงชั้น 1 และบริเวณหน้าอาคารพระจอมเกล้า สป. วท.

(ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/URj2JoNVKRvZpqYYA)

OAP 6209 resize

OAP 6155 resize

OAP 6267 resize

OAP 6341 resize

OAP 6249 resize

ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/URj2JoNVKRvZpqYYA

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search