วันนี้ (28 ธันวาคม 2561) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยรองเลขาธิการ (นางรัชดา เหมปฐวี) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เพื่อที่จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง ในการดำเนินงานโครงการวิจัย แบบบูรณาการด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ

OAP 9203 resize

OAP 9198 resize

OAP 9211 resize

OAP 9205 resize

OAP 9204 resize

OAP 9208 resize

OAP 9214 resize

OAP 922e resize

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/74j2jgjdUgQvdi1E8

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search