OAP 3214 resize

      วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ปส. ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบ “การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ปส. ให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือ RSO ที่ใบรับรองกำลังจะหมดอายุภายในสิ้นปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบ จะได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแทนใบรับรองเดิม โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวนประมาณ 30 คน

     โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปส. มีกำหนดจัดหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบ “การเพิ่มพูนความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี” รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งหลักสูตรครั้งที่ 2 ถึง ครั้งที่ 6 จะเปิดรับสมัครสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ใบรับรองกำลังจะหมดอายุในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2562

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.oap.go.th/services/rso สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 2322
(ดูประมวลภาพได้ทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/SjQpY4urfZSNS1u36

47092019 2008289719251450 3315833491177865216 o resize

OAP 3194 resize

OAP 3190 resize

OAP 3171 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search