DSC 0530 resize

       วันนี้ เวลา 09.30 น. (วันที่ 3 กันยายน 2561) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแนวทางการจัดการความเสี่ยง สำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปส. มีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการที่อยู่ในระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานระบบคุณภาพในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

DSC 0547 resize

DSC 0516 resize

DSC 0569 resize

DSC 0550 resize

DSC 0552 resize

Search