ER หนองคาย 13 resize

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ฝึกซ้อมรับภัยคุกคามลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่ระงับเหตุของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 22 - 24 พฤษภาคมนี้ หวังเพิ่มศักยภาพและเตรียมพร้อมฝึกซ้อมใหญ่ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในเดือนมิถุนายนนี้

            ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันภัยจากการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์มีแนวโน้มความรุนแรงและความถี่เพิ่มมากขึ้น อาทิ การขโมยวัสดุนิวเคลียร์และรังสีจากสถานประกอบการ การลักลอบจำหน่ายและขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และรังสีที่ผิดกฎหมาย เพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงและระเบิดกัมมันตรังสี (Dirty Bomb) และประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย ที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกใช้เป็นทางผ่านในการลักลอบนำเข้าและส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่ผิดกฎหมาย ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าที่มีโอกาสเผชิญกับภัยก่อการร้ายและสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้เตรียมความพร้อมป้องกันและสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

          ซึ่งระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2561 ปส. ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการฝึกซ้อมรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการก่อการร้ายด้วยวัสดุกัมมันตรังสี ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ หนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วยงานในจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ระงับเหตุเบื้องต้น สามารถระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่อาจเกิดขึ้น และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่จะเข้าร่วมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2561 กับ สมช. ในเดือนมิถุนายนนี้อีกด้วย

ER หนองคาย 6 resize

          ด้าน นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า เราไม่อาจคาดการณ์ว่า อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี จะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถกระทำได้ คือ การเตรียมการให้พร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ ดังนั้น การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญอันดีที่เราจะเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินทางรังสีสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดหนองคาย ที่จะสามารถเข้าประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และจัดการต่อภาวะฉุกเฉินทางรังสีในหลายรูปแบบได้ รวมทั้งการจัดการด้านการแพทย์ นอกจากนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้มีความรู้ความสามารถให้มีความเข้มแข็ง และสามารถรองรับกับภัยรูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

          สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและฝึกซ้อมระงับเหตุฯ จากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อาทิ เจ้าหน้าที่จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจงานปฏิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่ตำรวจงานพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินรับแจ้งเหตุและสั่งการบัญชาการเบื้องต้นจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจังหวัดหนองคาย จำนวนกว่า 35 คน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 6723

ER หนองคาย 12 resize

ER หนองคาย 14 resize

ER หนองคาย 10 resize

 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

Search